Priser

Priser

Priserne afhænger af de konkrete arbejdsopgaver, du ønsker udført.

 

Vi afregner altid kun efter forbrugt tid, når vi gør rent i dit hjem. Hvis opgaven tager 50 minutter, er det DET, din faktura lyder på.

 

Kontakt os pr. telefon eller e-mail og aftalt et personligt møde. Vi kigger så i fællesskab på opgaven, der skal udføres, og vi kommer med vores bedste bud på, hvor lang tid, vi forventer, det vil tage at udføre den.

 

Som udgangspunkt foretrækker vi IKKE at give faste pristilbud på forhånd, da det næsten altid vil blive dyrere for kunden, da vi bliver nødt til at operere med en sikkerhedsmargin. Vi har til gengæld gode erfaringer med, at vores kunder kun betaler for den forbrugte tid, og det er også muligt at angive en ramme for, hvor lang tid en opgave maksimalt må tage.

 

1 times rengøring koster kr. 260,00 + moms, i alt kr. 325,00 inkl. moms.

 

1 times hovedrengøring koster kr. 300,00 + moms, i alt kr. 375,00 inkl. moms.

 

 

copyright Fruens Rengøring 2008-2018 - all rights reserved - Inge Harrestrup