Priser

Priser

Priserne afhænger af de konkrete arbejdsopgaver, du ønsker udført.


Kontakt os pr. telefon eller e-mail og aftalt et personligt møde. Vi kigger så i fællesskab på  opgaven, der skal udføres, og vi kommer med vores bedste bud på, hvor lang tid, vi forventer, det vil tage at udføre den.


Som udgangspunkt foretrækker vi IKKE at give faste pristilbud på forhånd, da det næsten altid vil blive dyrere for kunden, da vi bliver nødt til at operere med en sikkerhedsmargin. Vi har til gengæld gode erfaringer med, at vores kunder kun afregnes for den tid opgaven tager. Det er også muligt at angive en ramme for, hvor lang tid en opgave maksimalt må tage - inden vi går i gang.


1 times rengøring koster kr. 280,00 + moms, i alt kr. 350,00 inkl. moms.


1 times hovedrengøring koster kr. 320,00 + moms, i alt kr. 400,00 inkl. moms.


Rengøring afregnes per halve time


copyright Fruens Rengøring 2008-2020 - all rights reserved - Kurt Thomsen